AIR ENERGY SH.P.K
Shqip
English

OBRAZAC ZA ŽALBU

Referentni broj (Popunjava odgovorno lice u Air Energy)


Kontakt informacije  i preferirani način komunikacije
Označite kako želite da vas kontaktiraju (pošta, telefon, e-pošta).







Opis Incidenta ili Žalba:
Šta se desilo? Gde se to dogodilo? Kome se to dogodilo? Šta je rezultat problema? Izvor i trajanje problema?


Datum incidenta / Žalba






Šta biste voleli da vidite dogoditi da se reši problem?


 
All rights reserved © 2020 Air Energy SH.P.K.
Instagram Facebook Linkedin Twitter