AIR ENERGY SH.P.K
Shqip
English

UPOTREBA ZEMLISTA I DIVLINA

Pored smanjenja zagedenja vazduha I smanjenja upotrebe vode, vetroelektrane imaju male tragove, sto omugocava prirodnim stanistima I ljudskim ekonomskim aktivnostima da se nastave ispod njih. To znaci da su poljoprivrednici u moguncnosti da zarade vise novca od svog zemljista, a sivlje zivotinje mogu unspevati sa manje prepreka

All rights reserved © 2020 Air Energy SH.P.K.
Instagram Facebook Linkedin Twitter