AIR ENERGY SH.P.K
English
Srpska

BURIM ENERGJIE ME KARBON TË ULËT

Energjia e erës është një burim i energjisë me karbon të ulët - kur një turbinë me erë gjeneron energji elektrike, prodhon emetime zero të karbonit. Zhvillimi i energjisë së pastër të erës shmang ndotjen e konsiderueshme të dioksidit të karbonit (CO2).

All rights reserved © 2020 Air Energy SH.P.K.
Instagram Facebook Linkedin Twitter
soap2day