AIR ENERGY SH.P.K
English
Srpska

KONSERVIMI I UJIT

Energjia e erës gjithashtu kursen miliarda gallonë ujë çdo vit. Për dallim nga termocentralet, turbinat e erës nuk kërkojnë ujë për të prodhuar energji elektrike ose të ftohin pajisjet e gjenerimit të energjisë. Termocentralet më të vjetër, konvencionale (qymyr, gaz natyror, bërthamor), përdorin sasi të konsiderueshme të ujit për ftohjen e impiantit. Në fakt, sektori i energjisë tërheq më shumë ujë se çdo sektor tjetër në Sh.B.A., përfshirë bujqësinë. Kjo do të thotë sa më shumë energji të erës që përdor vendi, aq më shumë ujë mund të konservohet.

All rights reserved © 2020 Air Energy SH.P.K.
Instagram Facebook Linkedin Twitter
soap2day